• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ
 • Բանկային  գործ

  Միջին մասնագիտական կրթության 0604 «Բանկային գործ» մասնագիտության մասնագետի մասնագիտական գործունեության հիմնական բնութագիրը հետևյալն է՝ մասնագետն իրականացում է հետևյալ զբաղմունքները՝

  • Բանկային հաշիվների սպասարկման մասնագետ
  • գանձապահ 
  • տարադրամի փոխանակման մասնագետ
  • դրամական փոխանցումների մասնագետ
  • ավանդների ներգրավման ծառայության մասնագետ
  • լոմբարդային վարկերի տրամադրման մասնագետ
  • պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման մասնագետ:

  Ուսումնական գործընթացում ուսանողը ուսումնասիրում է հետևյալ մասնագիտական առարկաներ՝ տնտեսագիտության տեսություն, մաթեմատիկական հաշվարկների հիմունքներ, վիճակագրության հիմունքներ, ֆինանսական մաթեմատիկա, բանկային գործի հիմունքներ, ՀՀ հարկային օրենսդրություն, ՀՀ բանկային օրենսդրություն, հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ, բանկային մարքեթինգ, բանկային հաշիվներ և դրամարկղային գործառնություններ, ավանդային գործառնություններ, արտսրժութային գործառնություններ, բանկային համակարգչային ծրագերեր առարկաները: Ուսման գործընթացում ստանալով համապատասխան գիտելիքներ՝ մասնագետը կկարողանա՝
 • գործնականում կիրառել տնտեսագետի միջին մասնագիտական որակավորման գիտելիքները
 • իրականացնել և սահմանված կարգով ձևակերպել բանկային գործառնությունները (ավանդային, վարկային, արժույթի փոխանակում, դրամական փոխանցումներ և այլն)
 • հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում արտացոլել կատարված բանկային գործառնությունները, ծառայությունները, ինչպես նաև ներբանկային գործառնությունները
 • հաճախորդներին վարկի դրամադրման հետ կապված վճարունակության, վարկային միջոցների վերադարձելության և ծախսման նպատակայնության վերաբերյալ իրականացնել մշտադիտարկում (մոնիտորինգ)
 • աշխատանքի ընթացքում օգտագործել բանկերի և վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության մեթոդական և նորմատիվ այլ փաստաթղթերը:
 • Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru