• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ
 • Դեղագործություն
  Քույրական գործ


  Վարդենիսի «Բադեյան» պետական քոլեջի նախնական մասնագիտական«արհեստագործական»0916.01.5 Դեղագործություն մասնագիտության մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների:Միջին մասնագիտական կրթության 0916.01.5 Դեղագործություն մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքը(ները)՝

  • 1) Աշխատող՝ դեղատան,
  • 2) Դեղագործ,
  • 3) Դեղագործ՝ մանրածախ վաճառքի:
  Միջին մասնագիտական կրթության 0916.01.5 Դեղագործություն մասնագիտությամբ մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.
  • 1) դեղերի պատրաստում/ ներդեղատնային և գործարանային/,
  • 2) դեղերի պահպանում,
  • 3) դեղերի բաց թողում`դեղագետի հսկողության ներքո:
  Միջին մասնագիտական կրթության 0913.02.5 «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականացվել ուսուցման հետևյալ ձևերով.
  • 1)առկա
  • 2) դրսեկության (էքստեռնատ)
  • 3) հեռավար (դիստանցիոն)

  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru