• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ
 • Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում


  3112«Գյուղացիական «ֆերմերային» տնտեսության կազմակերպում» որակավորումը «ֆերմեր»:Այս մասնագիտությունը տալիս է գիտելիքներ գյուղատնտեսության ոլորտում արդյունավետ օգտագործել ռեսուրսները և հանել առավելագույն արդյունքի:
  Մասնագիտության նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ

  • Հողի կազմի և հատկությունների
  • Հողի մշակման համակարգերի
  • Պարարտանյութերի տեսակների
  • Ցանքաշրջանառություններ
  • Երկրագործության հիմնական համակարգերի մասին և ձևավորել գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ճանաչելու
  • Հողի մեխանիկական կապը որոշելու
  • Ցանքի պատրաստման նորմաները կարողությունները
  Ինչպես նաև կենդանիների տեսակների նրանց ծագման,բուծման,կերակրման,մթերատվության բարձրացման վերաբերյալ: Մասնագիտական առարկաները`
  • Երկրագործության հիմունքներ
  • Հողի հիմնական մշակում
  • Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակներ
  • Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակների կերակրում և խնամք
  • Պարարտանյութերը և դրանց օգտագործումը
  • Տնտեսագիտության հիմունքներ
  • Բուսաբուծական մթերքների արտադրության տեխնոլոգիա
  • Գյուղացիական արտադրության կազմակերպում և պլանավորում
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru