• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ
 • Հաշվողական տեխնիկայի
  ծրագրային ապահովում


  Արդի ժամանակահատվածում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերն հասարակական գործունեության բոլոր ոլորտներում անփոխարինելի է: Կրթության ոլորտը ևս անմասն չէ գլոբալիզացիայի, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությունից, քանզի վերջիններս անհրաժեշտ հենք են ծառայում կրթությունն առավել արդյունավետ, ճիշտ և գրագետ կազմակերպելու համար: Տեղեկատվության որոնման և տիրապետման գործում անգնահատելի է ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իմացությունը և դրանց կիրառումը առօրյա աշխատանքում: Վարդենիսի «Բադեյան» պետական քոլեջում կազմակերպվում է ՏՏ ոլորտին առնչվող հետևյալ մասնագիտական կրթությունները`«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» և «Համակարգիչների շահագործում»: «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունը ուսումնասիրելիս ուսանողները կտիրապետեն հետևյալ մասնագիտական առարկաներին `

  • Օպերացիոն համակարգեր
  • Գործավար փաստաթղթերի մշակման և ներկայացման տեխնոլոգիաներ
  • Էլեկտրոնային աղյուսակներ
  • Էհմ - ի ճարտարապետություն
  • Ծրագրավորման հիմունքներ
  • WEB ծրագրավորման հիմունքներ

  • Կետային և վեկտորային գրաֆիկայի հիմունքներ
  «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությամբ ավարտած ուսանողը կստանա տեխնիկ-ծրագրավորող որակավորումը և կարող է իրականացնել հետևյալ զբաղմունքները`

  Մշակողներ և վերլուծողներ`համակարգչային համակարգերի
  Ծրագրավորողներ
  Տեխնիկներ` հեռահաղորդակցության
  Տեխնիկներ և օպերատորներ` Էհմ - ների սպասարկման
  Գործավարներ


  Վարդենիսի «Բադեյան» պետական քոլեջը ունի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները Մասնագիտությունը լիարժեք կազմակերպելու համար:

  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru