• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Դեղագործություն Iկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Ռուսաց լեզու Շ. Սիմոնյան
  3-4 Անգլերեն Անի Սահակյան
  5-6 Քիմիա Ա. Արզոյան
  II 1-2 Հայ գրականություն Ս. Կարապետյան
  3-4 Հանրահաշիվ Լ. Նալբանդյան
  5-6 Հայոց լեզու Ս. Ոսկանյան
  III 1-2 Հայ գրականություն Ս. Կարապետյան
  3-4 Հայոց պատմություն Մ. Գրիգորյան
  5-6 Ֆիզիզկական կուլտուրա Ն. Մկրտչյան
  IV 1-2 Կենսաբանություն Ռ. Խաչատրյան
  3-4 Հանրահաշիվ Լ. Նալբանդյան
  5-6 Հայոց լեզու Ս. Ոսկանյան
  V 1-2 Հայոց պատմություն
  /համարիչ/
  Մ. Գրիգորյան
  1-2 Քիմիա/հայտարար/ Ա. Արզոյան
  3-4 Երկրաչափություն Լ. Նալբանդյան
  5-6 Ինֆորմատիկա Մ. Շահինյան
  VI 1-2 Անգլերեն
  /համարիչ/
  Անի Սահակյան
  1-2 Ռուսաց լեզու/հայտարար/ Շ. Սիմոնյան
  3-4 ՆԶՊ Ա. Կարապետյան
  5-6 Կենսաբանություն Ռ. Խաչատրյան
  Դեղագործություն IIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Դեղագործական քիմիա Ս. Նալբանդյան
  3-4 Ռուսաց լեզու Շ. Սիմոնյան
  5-6 Հայոց լեզու և խոսքի մշ. հիմ. Սյուզի Նալբանդյան
  II 1-2 Դեղագործական քիմիա Ս. Նալբանդյան
  3-4 Բուսաբանության հիմ. Լ. Սահակյան
  5-6 Հայոց լեզու և խոսքի մշ. հիմ. /համարիչ/ Սյուզի Նալբանդյան
  III 1-2 Անալիտիկ քիմիա /համարիչ/ Ա. Արզոյան
  3-4 Մասնավոր դեղաբան. Ս. Նալբանդյան
  5-6 Քաղ.պաշտպ.և արտ.իր. /համարիչ/ Ալ. Վարդանյան
  5-6 Աշխ. գործն.ընդհ.հիմ./հայտարար/ Զ. Սաղաթելյան
  IV 1-2 Ընտրովի առարկա Ս. Նալբանդյան
  3-4 Անալիտիկ քիմիա Ա. Արզոյան
  5-6 Հիգիենա և մարդու էկոլոգ. Ռ. Խաչատրյան
  V 1-2 Ֆիզիկական կուլտուրա Ա. Գեղամյան
  3-4 Համակ.օպ հիմ. Մ. Շահինյան
  5-6 Մարդու անատոմի և ֆիզ. /համարիչ/ Մ. Մարտիրոսյան
  5-6 Անգլերեն/հայտարար/ Ա.Ա. Մկրտչյան
  VI 1-2 Ռուսաց լեզու
  /համարիչ/
  Շ. Սիմոնյան
  1-2 Դեղագործական քիմիա/հայտարար/ Ս. Նալբանդյան
  3-4 Բուսաբանության հիմ. Լ. Սահակյան
  5-6 Անգլերեն Ա.Ա. Մկրտչյան
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru