• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Քույրական գործ Iկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Քիմիա Ա. Արզոյան
  3-4 Հայոց պատմություն Հ. Խլոյան
  5-6 Անգլերեն Անի Սահակյան
  II 1-2 Հանրահաշիվ Լ. Նալբանդյան
  3-4 Հայոց լեզու Ռ. Մանուկյան
  5-6 Հայ գրականություն Ռ. Մանուկյան
  III 1-2 Հանրահաշիվ Լ. Նալբանդյան
  3-4 Ինֆորմատիկա Մ. Շահինյան
  5-6 ՆԶՊ Ա. Կարապետյան
  IV 1-2 Երկրաչափություն Լ. Նալբանդյան
  3-4 Կենսաբանություն Մ. Մարտիրոսյան
  5-6 Ռուսաց լեզու /համարիչ/ Ռ. Եղիազարյան
  5-6 Քիմիա/հայտարար/ Ա. Արզոյան
  V 1-2 Ռուսաց լեզու Ռ. Եղիազարյան
  3-4 Կենսաբանություն Մ. Մարտիրոսյան
  5-6 Հայ գրականություն Ռ. Մանուկյան
  VI 1-2 Հայոց պատմություն /համարիչ/ Հ. Խլոյան
  1-2 Անգլերեն/հայտարար/ Անի Սահակյան
  3-4 Հայոց լեզու Ռ. Մանուկյան
  5-6 Ֆիզկուլտ Ն. Մկրտչյան
  Քույրական գործ IIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Բժշկական գենետիկայի հիմ. Լ. Սահակայան
  3-4 Մարդու կենսագործ. փուլերը Լ. Սահակայան
  5-6 Լանդշ. և էկոլոգիայի հիմ. Հ. Կարապետյան
  II 1-2 Մարդու կենսագործ. Փուլերը Լ. Սահակայան
  3-4 Համակարգ.օպ. հիմ. Մ. Հակոբյան
  5-6 Ֆիզկուլտ Ն. Մկրտչյան
  III 1-2 3.5Մարդու անատոմիա և ֆիզ. Ռ. Խաչատրյան
  3-4 Մարդու կենսագործ. փուլերը Լ. Սահակայան
  5-6 Պատմություն
  /հայտարար/
  Մ. Գրիգորյան
  5-6 Համակարգ.օպ. հիմ.
  /համարիչ/
  Մ. Հակոբյան
  IV 1-2 Հայոց լեզու և խոսքի մշակ. Սյուզի Նալբանդյան
  3-4 Անգլերեն Ան. Կարապետյան
  5-6 Քաղաքագիտ. և սոց. հիմ. Մ. Գրիգորյան
  V 1-2 Մարդու կենսագործ. փուլերը
  /համարիչ/
  Լ. Սահակայան
  1-2 Քաղաքագիտ. և սոց. հիմ.
  /հայտարար/
  Մ. Գրիգորյան
  3-4 Մանրէաբ.,վիրուս. և իմուն. Լ. Սահակայան
  5-6 Պատմություն Մ. Գրիգորյան
  VI 1-2 Մանրէաբ.,վիրուս. և իմուն. Լ. Սահակայան
  3-4 Ռուսաց լեզու Շ. Սիմոնյան
  5-6 Ընդհ.դեղաբանություն Ս. Նալբանդյան
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru