• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Բանկային գործ Iկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Հայոց պատմություն Հ. Խլոյան
  3-4 Ֆիզիկա Ք. Խաչատրյան
  5-6 Անգլերեն /համարիչ/ Ան. Կարապետյան
  5-6 ՆԶՊ/հայտարար/ Ա. Կարապետյան
  II 1-2 Հայոց լեզու Ռ. Մանուկյան
  3-4 Հանրահաշիվ Զ. Սաղաթելյան
  5-6 Ֆիզիկա /համարիչ/ Ք. Խաչատրյան
  5-6 ՆԶՊ/հայտարար/ Ա. Կարապետյան
  III 1-2 Հանրահաշիվ Զ. Սաղաթելյան
  3-4 Կենսաբանություն Ռ. Խաչատրյան
  5-6 Անգլերեն Ան. Կարապետյան
  IV 1-2 Հայոց պատմություն /համարիչ/ Հ. Խլոյան
  1-2 Ռուսաց լեզու/հայտարար/ Ռ. Եղիազարյան
  3-4 Երկրաչափություն Զ. Սաղաթելյան
  5-6 Ինֆորմատիկա Մ. Շահինյան
  V 1-2 Հայոց լեզու Ռ. Մանուկյան
  3-4 Հայ գրականություն Ռ.Մանուկյան
  5-6 Ռուսաց լեզու Ռ. Եղիազարյան
  VI 1-2 Հայ գրականություն Ռ. Մանուկյան
  3-4 Կենսաբանություն Ռ. Խաչատրյան
  5-6 Ֆիզկուլտ Մ. Սիմոնյան
  Բանկային գործ IIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Բանկային գործի հիմ. Լ. Սահակյան
  3-4 Տնտեսագիտ.տես.հիմ. Ա. Հայրունի
  5-6 Ֆինանսական մաթ. Ա. Հայրունի
  II 1-2 Բանկային գործի հիմ. Լ. Սահակյան
  3-4 Ֆիզ.կուլտուրա Ն. Մկրտչյան
  5-6 Անգլերեն Ան. Կարապետյան
  III 3-4 Տնտեսագիտ.տես.հիմ. Ան. Հայրունի
  5-6 Ֆինանսակա շուկա
  /համարիչ/
  Ա. Հայրունի
  5-6 Քաղ.պաշտպ.և արտ.իր. հիմ.
  /հայտարար/
  Ալ. Վարդանյան
  IV 1-2 Տնտեսագիտ.տես.հիմ. /համարիչ/ Ա. Հայրունի
  1-2 Ֆինանսական մաթ./հայտարար/ Ա. Հայրունի
  3-4 Ռուսաց լեզու Ռ. Եղիազարյան
  5-6 Անգլերեն Ան. Կարապետյան
  V 1-2 Ֆինանսական մաթ. Ա. Հայրունի
  3-4 Ռուսաց լեզու Ռ. Եղիազարյան
  5-6 Ֆինանսակա շուկա Ա. Հայրունի
  Բանկային գործ IIIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Քաղաքագիտ. և սոց. հիմ. Ս. Աղաջանյան
  3-4 Բանկային մարքեթինգ Ա. Բարսեղյան
  5-6 Վճարահաշվ. համակարգեր. Ա. Բարսեղյան
  II 1-2 Քաղաքագիտ. և սոց. հիմ. Ս. Աղաջանյան
  3-4 Բանկային մարքեթինգ Ա. Բարսեղյան
  5-6 Վճարահաշվ. համակարգեր. Ա. Բարսեղյան
  7-8 Բանկային համ. ծրագրեր Մ. Հակոբյան
  III 1-2 Քաղաքագիտ. և սոց. հիմ. /համարիչ/ Ս. Աղաջանյան
  Ֆինանսակա շուկա
  /հայտարար/
  Ա. Հայրունի
  3-4 Ֆինանսական հաշվարկ Excel Մ. Հակոբյան
  5-6 Բանկային մարքեթինգ /համարիչ/ Ա. Բարսեղյան
  5-6 Արժեթղթերով գործառույթներ
  /հայտարար/
  Ա. Հայրունի
  IV 1-2 Ֆինանսական հաշվարկ Excel Մ. Հակոբյան
  3-4 Արժեթղթերով գործառույթներ Ա. Հայրունի
  5-6 Բանկային հաշվարկ և դրամ. գործ. Ա. Բարսեղյան
  7-8 Բանկային համ. ծրագրեր Մ. Հակոբյան
  V 1-2 Ֆինանսական հաշվարկ Excel
  /համարիչ/
  Մ. Հակոբյան
  1-2 Բանկային հաշիվ և դրամ. գործ
  /հայտարար/
  Ա. Բարսեղյան
  3-4 Արժեթղթերով գործառույթներ Ա. Հայրունի
  5-6 Ֆինանսական հաշվարկ Excel Մ. Հակոբյան
  7-8 Բանկային համ. ծրագրեր
  Մ. Հակոբյան
  VI 1-2 Արժեթղթերով գործառույթներ Ա.Հայրունի
  3-4 Ֆիզկուլտ Մ.Սիմոնյան
  5-6 Վճարահաշվ. համակարգեր. Ա.Բարսեղյան
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru