• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ IIIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Գրավոր խոսք մակ.4 Ան. Կարապետյան
  3-4 Անգլ.ընթերց.մակ. 4 Է. Շհոյան
  5-6 Երկխոս. և տեքստ. կազմ.II օտ.լ. Լ. Սարգսյան
  II 1-2 Գրավոր խոսք մակ.4 Ան.Կարապետյան
  3-4 Անգլ.ընթերց.մակ. 4 Է.Շհոյան
  5-6 Երկխոս. և տեքստ. կազմ.II օտ.լ. Լ.Սարգսյան
  III 1-2 Գրավոր խոսք մակ.4. Ան. Կրապետյան
  3-4 Բառագիտ.,բառակազմ.,բառապաշ. Ս.Հովսեփյան
  5-6 Անգլ. ընթերց. մակ 4 Է. Շհոյան
  IV 1-2 Անգլ. ընթերց. մակ 4 Է. Շհոյան
  3-4 Բառագիտ.,բառակազմ.,բառապաշ. Ս. Հովսեփյան
  5-6 Երկխոս.և տեքստ.կազմ.II օտ.լ. Լ. Սարգսյան
  V 1-2 Անգլ.ընթերց. մակ.4 /համարիչ/ Է. Շհոյան
  1-2 Գործերի գն.և ընթ.պահպ.կազմ
  /հայտարար/
  Ս. Մկրտչյան
  3-4 Բառագիտ.,բառակազմ.,բառապաշ. Ս. Հովսեփյան
  5-6 Ֆիզկուլտ Ն. Մկրտչյան
  VI 1-2 Գործերի ձև. և ընթ պահպ. կազմ. Ս.Մկրտչյան
  3-4 Օպերացիոն համակարգեր Գ.Ֆանյան
  5-6 Օպերացիոն համակարգեր /հայտարար/ Գ.Ֆանյան
  Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ IVկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Գործերի արխիվ.պահպ. Ս. Մկրտչյան
  3-4 Գործ.ոչ մասն. նյութի բար. Ան. Կարապետյան
  5-6 Էլ.աղյուսակների մշակում Մ. Հակոբյան
  II 1-2 Էլ.աղյուսակների մշակում Մ. Հակոբյան
  3-4 Գործ.ոչ մասն. նյութի բար. Ան. Կարապետյան
  5-6 Տվ.բազաների ղեկ. համ. Մ. Հակոբյան
  III 1-2 Տվ.բազաների ղեկ. համ. Մ. Հակոբյան
  3-4 Գործ.ոչ մասն. նյութի բար. Ան. Կարապետյան
  5-6 Գործերի արխիվ.պահպ. /համարիչ/ Ս. Մկրտչյան
  IV 1-2 Գործ.ոչ մասն. նյութի բար. Ան. Կարապետյան
  3-4 Գործերի արխիվ.պահպ. Ս. Մկրտչյան
  5-6 Էլ.աղյուսակների մշակում
  Մ. Հակոբյան
  V 1-2 Գործ.ոչ մասն. նյութի բար. Ան. Կարապետյան
  3-4 Գործերի արխիվ.պահպ. Ս. Մկրտչյան
  5-6 Ընտրովի առարկա
  Է. Շհոյան
  VI 1-2 Ֆիզկուլտ Ն.Մկրտչյան
  3-4 Գործերի արխիվ.պահպ. Ս. Մկրտչյան
  5-6 Գաղտնապահ.փաստ.կազմ Ս.Մկրտչյան
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru