• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Խոհարարական գործ Iկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Անգլերեն Անի Սահակյան
  3-4 Ընդհ.աշխ.գործն. հմտություններ
  /համարիչ/
  Զ. Աղաբեկյան
  3-4 Հասարակագիտություն /հայտարար/ Ալ. Վարդանյան
  5-6 Հայոց պատմ. Հ. Խլոյան
  II 1-2 Ֆիզիկա
  /համարիչ/
  Լ. Սարգսյան
  1-2 Հաղորդակցման հմտ./հայտարար/ Ա. Ղազարյան
  3-4 Հայոց լեզու Ս. Կարապետյան
  5-6 Խոհ. զարգ. փուլերը Մ. Մանուկյան
  III 1-2 Սանիտարիա հիգ. և անվտ. հի Էլ. Հակոբյան
  3-4 Հայ գրականություն Ս. Կարապետյան
  5-6 Աշխարհագրություն
  /համարիչ/
  Հ. Կարապետյան
  5-6 Երկրաչափություն /հայտարար/ Մ. Մինասյան
  IV 1-2 Արտադրական ուսուցում Ռ. Ասատրյան
  Էլ. Հակոբյան
  3-4
  5-6
  7-8
  V 1-2 Խոհ. սարք. շահագործ. Ռ. Ասատրյան
  3-4 Ռուսաց Լեզու Լ. Հարությունյան
  5-6 Քիմիա /համարիչ/ Ա. Արզոյան
  5-6 Կենսաբանություն /հայտարար/ Մ. Մարտիրոսյան
  VI 1-2 Ֆիզկուլտուրա
  Ա. Գեղամյան
  3-4 Նախապատ. խոհ. աշխ.րին
  Ռ. Ասատրյան
  5-6 Հանրահաշիվ
  Ա. Հայրունի
  5-6 Ն.Զ.Պ /համարիչ/ Ա. Կարապետյան
  5-6 Ինֆորմատիկա /հայտարար/ Մ. Շահինյան
  Հասարակական սնունդ IIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Հայոց լեզու Ա. Երանոսյան
  3-4 Անգլերեն Սյուզ. Նալբանդյան
  5-6 Հանրահաշիվ Մ. Մինասյան
  II 1-2 Արտադրական ուսուցում Բ. Մկրտչյան
  3-4
  5-6
  7-8
  III 1-2 Հայ Գրականություն Ա. Երանոսյան
  3-4 Հասարակագիտություն
  Անժ. Մկրտչյան
  5-6 Երկրաչափություն /համարիչ/ Մ. Մինասյան
  5-6 Ֆիզիկա
  /հայտարար/
  Լ. Սարգսյան
  IV 1-2 Արտադրական ուսուցում Բ. Մկրտչյան
  3-4
  5-6
  7-8
  V 1-2 Ռուսաց լեզու Լ. Հարությունյան
  3-4 Սննդամթերքի խոհ. մշակում Բ. Մկրտչյան
  5-6 Քիմիա Ս. Արզոյան
  7-8 Իրավունքի հիմունքներ /համարիչ/ Ս. Մկրտչյան
  7-8 Ինֆորմատիկա
  /հայտարար/
  Մ. Շահինյան
  VI 1-2 ՆԶՊ
  /համարիչ/
  Ա. Կարապետյան
  1-2 Էկոլոգիայի հիմունք.
  /հայտարար/
  Ռ. Խաչատրյան
  3-4 Ֆիզկուլտուրա Ա. Գեղամյան
  5-6 Հայոց պատմություն Հ. Խլոյան
  Հասարակական սնունդ IIIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Արտադրական ուսուցում Մ. Մանուկյան
  3-4
  5-6
  7-8
  II 1-2 Հանրահաշիվ Ա. Հայրունի
  3-4 Կերակրատես. պատ. և ձև. Մ. Մանուկյան
  5-6 Պահանջագիր և հաշվետվ. Ա. Հայրունի
  7-8 Պահանջագիր և հաշվետվ. /հայտարար/ Ա. Հայրունի
  III 1-2 Երկրաչափություն /համարիչ/ Ա. Հայրունի
  1-2 Հասարակագիտություն /հայտարար/ Ալ. Վարդանյան
  3-4 Հայոց լեզու /համարիչ/ Ս. Մկրտչյան
  3-4 Հայ գրականություն
  /հայտարար/
  Ս. Մկրտչյան
  5-6 Քիմիա /համարիչ/ Ս. Արզոյան
  5-6 Հայոց պատմություն
  /հայտարար/
  Մ. Գրիգորյան
  IV 1-2 Արտադրական ուսուցում Մ. Մանուկյան
  3-4
  5-6 Ֆիզկուլտուրա Ա. Գեղամյան
  7-8 համակարգչ. օպ. հիմունք. Մ. Շահինյան
  V 1-2 Հայոց լեզվի և խոսքի մշ. հիմ. Սյուզ. Նալբանդյան
  3-4 Անգլերեն /համարիչ/ Ա.Ա. Մկրտչյան
  3-4 Կերակրատեսակների պատ. և ձև.
  /հայտարար/
  Մ. Մանուկյան
  5-6 Ռուսաց լեզու /համարիչ/ Լ. Հարությունյան
  5-6 Կերակրատեսակների պատ. և ձև. /հայտարար/ Մ. Մանուկյան
  VI 1-2 Արտադրական ուսուցում Մ. Մանուկյան
  3-4
  5-6
  7-8
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru