• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Համակարգիչների շահագործում Iկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Արտադրական ուսուցում Մ. Հակոբյան
  3-4
  5-6
  7-8
  II 1-2 Երկրաչափոթյուն /համարիչ/ Զ. Սաղաթելյան
  1-2 Ֆիզիկա /հայտարար/ Ք. Խաչատրյան
  3-4 Հաղորդակցություն Ա. Ղազարյան
  5-6 Հայոց պատմություն Ա. Մկրտչյան
  III 1-2 Ինֆորմատիկա /համարիչ/ Մ. Շահինյան
  1-2 Հասարակագիտություն /հայտարար/ Ս. Աղաջանյան
  3-4 Հանրահաշիվ Լ. Նալբանդյան
  5-6 Հայոց լեզու Ս. Մկրտչյան
  IV 1-2 Հայ գրականություն Ա. Թադևոսյան
  3-4 Փաստաթղթ. մշ. տեխ. /համարիչ/ Մ. Հակոբյան
  3-4 Ներկայացում պատ. խմբագիր /հայտարար/ Մ. Հակոբյան
  5-6 ՆԶՊ /համարիչ/ Ա. Կարապետյան
  5-6 Անվտանգ և I օգն. /հայտարար/ Ա. Սահակյան
  V 1-2 Տեղեկատվ և համակարգիչ Մ.Հակոբյան
  3-4 Համ. կառուցվածքը և համ. աշխ. Մ.Հակոբյան
  5-6 Ռուսաց լեզու Լ.Սարգսյան
  VI 1-2 Ֆիզկուլտ
  Մ.Սիմոնյան
  3-4 Անգլերեն Ա.Սահակյան
  5-6 Քիմիա /համարիչ/ Ա.Արզոյան
  5-6 Կենսաբանություն /հայտարար/ Ա.Արզոյան
  7-8 Աշխարհագրություն /համարիչ/ Հ. Կարապետյան
  Համակարգիչների շահագործում IIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Արտադրական ուսուցում Ա. Ղազարյան
  3-4
  5-6
  7-8
  II 1-2 Հայոց լեզու Ս. Ոսկանյան
  3-4 Ֆիզիկա Լ. Սարգսյան
  5-6 ՆԶՊ /համարիչ/ Ա. Կարապետյան
  5-6 Վեկտոր. գր. համ.
  /հայտարար/
  Ա. Ղազարյան
  III 1-2 Ռուսաց լեզու Լ. Սարգսյան
  3-4 Անգլերեն Ս. Նալբանդյան
  5-6 Ինֆորմատիկա /համարիչ/ Մ. Հակոբյան
  5-6 Իրավունքի հիմունքներ
  /հայտարար/
  Ս. Մկրտչյան
  IV 1-2 Հասարակագիտություն /համարիչ/ Ս. Աղաջանյան
  1-2 Երկրաչափություն /հայտարար/ Զ. Սաղաթելյան
  3-4 Հայ գրականություն Ս. Ոսկանյան
  5-6 Հանրահաշիվ Ա. Հայրունի
  V 1-2 Արտադրական ուսուցում Ա. Ղազարյան
  3-4
  5-6
  7-8
  VI 1-2 Էկոլոգիայի հիմունքներ /համարիչ/ Ռ. Խաչատրյան
  1-2 Քիմիա
  /հայտարար/
  Ա. Արզոյան
  3-4 Հայոց պատմություն Հ. Խլոյան
  5-6 Փաստաթղթ. մշ. տեխ. Ա. Ղազարյան
  7-8 Ֆիզկուլտ Մ. Սիմոնյան
  Համակարգիչների շահագործում IIIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Հայոց պատմություն /համարիչ/ Ա. Մկրտչյան
  1-2 Հասարակագիտություն
  /հայտարար/
  Ա. Վարդանյան
  3-4 Հանրահաշիվ Մ. Մինասյան
  5-6 Երկրաչափություն /համարիչ/ Մ. Մինասյան
  5-6 Ֆիզիկա
  /հայտարար/
  Ք. Խաչատրյան
  II 1-2 Արտադրական ուսուցում /համարիչ/ Զ. Կարապետյան
  3-4
  5-6
  7-8 Վեկտորային գրաֆ. տեխ. Զ. Կարապետյան
  III 1-2 Արտադրական ուսուցում Զ. Կարապետյան
  3-4
  5-6 Համակարգչ. գործ. հիմ. Ա. Ղազարյան
  7-8 Կետային գրաֆ. համ. Զ. Կարապետյան
  IV 1-2 Հեռահաղորդակցման տեխ. և սարք. Ա. Ղազարյան
  3-4 Հայոց լեզու /համարիչ/ Ա. Թադևոսյան
  3-4 Հայ գրականություն
  /հայտարար/
  Ա. Թադևոսյան
  5-6 Հայոց լեզու և խոսքի մշ.հիմ. /համարիչ/ Ս. Նալբանդյան
  5-6 Էլ. աղյուսակներ
  /հայտարար/
  Զ. Կարապետյան
  V 1-2 Էլեկտրոնային աղյուսակներ Զ. Կարապետյան
  3-4 Հայոց լեզու և խոսքի մշ.հիմ. Ս. Նալբանդյան
  5-6 Անգլերեն /համարիչ/ Ա. Մկրտչյան
  5-6 Ռուսաց լեզու
  /հայտարար/
  Լ. Հարությունյան
  7-8 Ֆիզկուլտ Ա. Գեղամյան
  VI 1-2 Արտադրական ուսուցում Զ. Կարապետյան
  3-4
  5-6 Կետային գրաֆ. համ. Զ. Կարապետյան
  7-8 Հեռահաղորդակցման տեխ. և սարք. /համարիչ/ Ա. Ղազարյան
  7-8 Վեկտորային գրաֆ. տեխ.
  /հայտարար/
  Զ. Կարապետյան
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru