• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա IIIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Արտադրական ուսուցում Տ. Բադեյան
  Ս. Արզոյան
  3-4
  5-6
  II 1-2 Հասարակագիտություն Անժ. Մկրտչյան
  3-4 Հայոց պատմություն Անժ. Մկրտչյան
  5-6 Ռուսաց լեզու Լ. Հարությունյան
  7-8 Ֆիզիկա /համարիչ/ Ք. Խաչատրյան
  III 1-2 Հայոց լեզու /համարիչ/ Ս. Հովսեփյան
  1-2 Հայ գրականություն /հայտարար/ Ս. Հովսեփյան
  3-4 Անգլերեն /մասնագիտ./ Է. Թադևոսյան
  5-6 Երկրաչափություն /համարիչ/ Զ. Սաղաթելյան
  5-6 Անգլերեն /հայտարար/ Է. Թադևոսյան
  IV 1-2 Արտադրական ուսուցում Տ. Բադեյան
  Սոֆյա Արզոյան
  3-4
  5-6 Պանրի արտադ.-ն /համարիչ/ Ս. Արզոյան
  5-6 Պանրի գնահատ. հատկությ.
  /հայտարար/
  Տ. Բադեյան
  V 1-2 Հանրահաշիվ Զ. Սաղաթելյան
  3-4 Ֆիզկուլտուրա Մ. Սիմոնյան
  5-6 Պանրի արտադ.-ն Ս. Արզոյան
  VI 1-2 Արտադրական ուսուցում Տ. Բադեյան
  Սոֆյա Արզոյան
  3-4
  5-6
  7-8
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru