• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում Iկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Երկրագործության հիմունքներ Ա. Սահակյան
  3-4 Աշխարհագրություն /համարիչ/ Հ. Կարապետյան
  3-4 Հողի հիմն. և նախադանի մշ.
  /հայտարար/
  Ա. Սահակյան
  5-6 Հաղորդակցություն /համարիչ/ Ա. Ղազարյան
  5-6 Հայոց պատմություն /հայտարար/ Անժ. Մկրտչյան
  II 1-2 Հայոց լեզու Ա. Թադևոսյան
  3-4 Ռուսաց լեզու Լ. Սարգսյան
  3-4 Անգլերեն Սյուզ. Նալբանդյան
  III 1-2 Գյուղ. կենդ. տեխ. և նրանց մթ.
  /համարիչ/
  Ա. Սահակյան
  1-2 Տնտեսագիտ. հիմ. /հայտարար/ Ա. Սահակյան
  3-4 Հանրահաշիվ Զ. Սաղաթելյան
  5-6 Ֆիզիկա /համարիչ/ Լ. Սարգսյան
  5-6 Բուսաբուծ. մթերքների արտ. տեխ.
  /հայտարար/
  Ա. Սահակյան
  IV 1-2 Հայ գրականություն Ս. Կարապետյան
  3-4 Ինֆորմատիկա Մ. Շահինյան
  5-6 Անվտանգ. և I օգն. /համարիչ/ Ա. Սահակյան
  5-6 Երկրաչափություն
  /հայտարար/
  Զ. Սաղաթելյան
  V 1-2 Ֆիզկուլտուրա Մ. Սիմոնյան
  3-4 Քիմիա /համարիչ/ Ա. Արզոյան
  3-4 Կենսաբանություն /հայտարար/ Ա. Արզոյան
  5-6 Հասարակագիտություն /համարիչ/ Ս. Մկրտչյան
  5-6 ՆԶՊ /հայտարար/ Ա. Կարապետյան
  V 1-2 Արտադրական ուսուցում Ա. Սահակյան
  3-4
  5-6
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru