• Գլխավոր
 • Աշխատակազմ
 • Մասնագիտություններ
 • Ուսանողի անկյուն
 • Տեսադարան
 • Գրադարան
 • Կամավորներ
 • Դիմորդ

 • ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

  II կիսամյակ
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված իմացությամբ Գյուղացիական «ֆերմերային»
  տնտեսության կազմակերպում
  Վարսավիրական գործ Բանկային գործ Համակարգիչների շահագործում Հաշվապահական հաշվառում Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Խոհարարական գործ Քույրական գործ Դեղագործություն
  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում IIկուրս
  Օրերը Ժամերը Առարկայի անվանումը Դասախոսի անուն ազգանունը
  I 1-2 Տնտեսագիտ. հիմունք. Մ. Բադեյան
  3-4 Ռուսաց լեզու Լ. Սարգսյան
  5-6 Հայոց լեզվի և խոսքի մշ.հիմ. Զ. Աղաբեկյան
  II 1-2 Ծրագրավորման հիմունք. Գ. Ֆանյան
  3-4 Անգլերեն Է. Թադևոսյան
  5-6 Մաթ.անալիզի հիմ. Լ. Նալբանդյան
  III 1-2 ԷՀՄ ճարտարապետություն Գ. Ֆանյան
  3-4 Միկրոպրոցեսորներ Ա. Ղազարյան
  5-6 Մաթ.անալիզի հիմ. Լ. Նալբանդյան
  IV 1-2 Տեքստ և գործ. փաստ.մշ.տեխ. Զ. Կարապետյան
  3-4 Տնտեսագիտ.հիմունք. /համարիչ/ Տ. Բադեյան
  5-6 Քաղաքագիտ. և սոց. հիմ. Ս. Աղաջանյան
  V 1-2 Գծային հանրահաշ.տարր և ֆունկց. Գ. Ֆանյան
  3-4 Դիսկրետ մաթեմ. հիմունք. Գ. Ֆանյան
  5-6 Քաղաքագիտ.և սոց. հիմ. /համարիչ/ Ս. Աղաջանյան
  5-6 Տեքստ և գործ. փաստ.մշ.տեխ.
  /հայտարար/
  Զ. Կարապետյան
  VI 1-2 Գծային հանրահաշ.տարր և ֆունկց. Գ. Ֆանյան
  3-4 Ֆիզկուլտուրա Ն. Մկրտչյան
  Վարդենիսի«Բադեյան»պետական քոլեջի հասցեն
  Ք. Վարդենիս, Համբարձումյան 5
  Հեռ. 093- 34 -57 -27, Էլ փոստ:vsc@inbox.ru